Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ifølge Klima- og miljødepartementet skal ulvejakta virke konfliktdempende. I virkeligheten dreier det seg om makt.

«Konfliktdempende tiltak»

TILLIT I SIKTE? Å påstå at økte jaktkvoter demper konflikter og bedrer tilliten til forvaltningen, forutsetter at bare de som vil ha mindre ulv har legitime interesser i saken, skriver Kjetil Skogen. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB Statens Naturoppsyn

Desember er rik på tradisjoner: Vi har advent, halv skatt og Klima- og miljødepartementets beslutning om fellingskvoter for ulvejakta. Førjulsgaven fra KLD er en stor sak for både venner og fiender av ulven. Som regel er det vennene som blir mest skuffet, for kvotene har vært store i en årrekke.