Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ingen stengte skoler i 2022!

GREIT FOR NOEN: For middelklassefamilier med hjemmekontorjobb fungerer kanskje hjemmeskole greit, men ordningen forsterker skillelinjene i samfunnet, skriver forfatteren. ILLUSTRASJONSBILDE: THOMAS BRUN, NTB Thomas Brun

Den siste debatten rundt skolestenging har satt søkelys på de sårbare barna og hvordan skolestenging vil avskjære deres tilgang til en trygg havn. Mens Barneombudet og andre er bekymret, stiller andre seg tvilende til i hvilken grad skolen er og skal være et fristed. Kristin Clemet skrev nylig at det nærmest har gått inflasjon i begrepet «de sårbare barna», og påpeker at skolen ikke kan erstatte familien. Andre antyder at de som vil holde skolene åpne, skyver de sårbare barna foran seg.