Du kan bla til neste sideBla med piltastene

TV 2 frykter at Telenor vil gi Netflix en «motorvei» til tv-seerne, på bekostning av norskprodusert innhold:

Kjemper om tv-kontrollen

VIL SYNES: På nye tv-plattformer er noen strømmetjenester mer synlige enn andre. Sarah Willand i TV 2 frykter at norsk innhold blir vanskeligere å finne fram til blant de internasjonale tilbyderne som Netflix. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

Én million nordmenn har vært uten TV 2 i jula. Kanalen anklager Telenor for å løpe Netflix’ ærend i stedet for å fremme norske tv-kanaler.

Forhandlingene om en ny distribusjonsavtale mellom TV 2 og Telenor er gått i vranglås. Nærmere 550.000 husstander har vært uten tilgang til TV 2s fem tv-kanaler siden 3. desember. Samtidig blør tv-kanalen flere titalls millioner kroner for hver måned konflikten pågår.

Nå letter TV 2 på sløret og forteller hvorfor de ikke kan gi etter i forhandlingene med statseide Telenor:

I konkurransen med internasjonale strømmetjenester som Netflix, HBO Max og Disney pluss kan ikke TV 2 risikere å havne i bakleksa i Telenors «utstillingsvindu» mot tv-seerne.

– Det som står på spill i forhandlinger som dette, er redaksjonell kontroll og synlighet, samt finansiering av journalistikken og programmene, sier TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

– Fordi vi står midt i en enorm digital utvikling, er forhandlingene mer krevende enn noensinne.

Kjemper for synlighet

Etter hvert som stadig flere tv-seere går over til å se tv via strømming i stedet for såkalt lineær-tv, tvinges norske kanaler til å konkurrere på samme plattformer som de amerikanske tv-gigantene.

Å lokke seerne til seg i samme øyeblikk som de griper tak i fjernkontrollen, er blitt avgjørende for å overleve. I dette nye tv-universet inntar kabel- og satellittdistributører som Telenor, Altibox og Telia rolla som portvoktere.

I år er første gang TV 2 forhandler med Telenor om vilkårene for strømmetjenesten TV 2 Play (tidligere TV 2 Sumo).

Ifølge Willand møter TV 2 liten forståelse hos Telenor for sitt krav om å få minst like god synlighet på Telenors T-We-plattform som Netflix og andre internasjonale strømmetjenester får.

– Vi må gjøre vårt for å tilpasse oss medieøkonomien og lage innhold som folk vil ha. Men det hjelper lite dersom vi ikke er synlige for seerne og vi drukner i det internasjonale innholdet, sier Willand.

Frykter for norsk tv-innhold

Med andre tv-distributører, som Altibox og Telia, har TV 2 fått gjennomslag for sitt krav om tilnærmet likebehandling, hevder TV 2.

Willand påpeker at kanalen har avtale med staten som kommersiell allmennkringkaster, noe som skal sikre konkurranse med NRK og støtte opp om norsk språk og kultur.

Hun er skuffet over at Telenor ikke vil slutte mer opp om Stortingets språk- og mediepolitiske målsettinger.

«Det er problematisk hvis seerne trenger kart og kompass for å finne fram til norsk innhold»

SARAH WILLAND, TV 2

– Det er problematisk hvis Telenor lager en motorvei fram til Netflix og andre utenlandske aktører, mens seerne trenger kart og kompass for å finne fram til norsk innhold. For et lite språkområde som vårt blir dette selvsagt en stor utfordring, sier Willand.

Informasjonssjef Amalie Knudsen i Telenor svarer at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene fra TV 2.

«Vi er overrasket over at det i media presenteres som en strid om synlighet», skriver Knudsen i en e-post til Klassekampen.

Hun tilbakeviser at Netflix eller andre innholdsleverandører har avtaler som gir mer synlighet på T-We enn det TV 2 har fått tilbud om.

Ifølge Knudsen er ikke synligheten årsaken til at forhandlingene har gått i stå, men penger.

«Vi har tilbudt opp til totalt 70 prosent mer enn det vi har betalt TV 2 tidligere, men motparten har ønsket mer», skriver Knudsen og understreker at Telenor er opptatt av å fremme norskproduserte tv-programmer og serier.

«Telenor heier frem både norsk innhold, kultur, nyheter og idrett gjennom alt vi gjør, inkludert i forhandlingene med TV 2».

Sarah Willand i TV 2 fastholder at Telenor har tilbudt langt mindre i pengevederlag enn andre distributører, som Telia og Altibox.

«Hvorfor de skal bidra med så mye mindre enn de andre, sliter vi med å forstå», skriver Willand i en e-post til Klassekampen.

Betaler for knapper med egen logo

Utformingen av fjernkontroller kan bli avgjørende i kampen om tv-seerne.

I dag betaler strømmetjenestene Netflix, Disney pluss og Amazon Prime Video store beløp til tv-produsenter som Samsung og LG for å installere snarveier som leder seerne direkte til deres innhold.

I Norge har Telia utstyrt sine fjernkontroller med en egen knapp for Netflix. Tidligere i høst gikk TV 2 til rettssak mot Altibox for å få stanset planer om en tilsvarende knapp, angivelig også for Netflix. TV 2 vant rettssaken.

– Debatten om såkalte «red buttons» på fjernkontrollen oppsto allerede på starten av digitaliseringen av tv-mediet i Storbritannia på 1990-tallet, sier Vilde Schanke Sundet, medieforsker ved Universitetet i Oslo.

I Frankrike er de amerikanske strømmetjenestenes kamp om fjernkontrollen blitt til en sak i parlamentet. På nyåret skal kulturkomiteen i nasjonalforsamlingen ta stilling til et lovforbud mot logo-knapper for Netflix og andre utenlandske strømmetjenester.

Kampen om synlighet i den digitale medieøkonomien er heller ikke unik for tv-bransjen, påpeker Sundet. Også i bok- og musikkbransjen er eksponering mot kundene et spørsmål om å leve eller dø.

– I flere land har vi sett en forskyvning av hva nasjonale myndigheter tror de kan påvirke. I flere europeiske land stilles det krav om at Netflix og andre internasjonale strømmetjenester skal bidra til å finansiere nasjonalt tv-innhold. Også norske politikere er mer villige til å kvesse sablene.

At TV 2 og Telenor er villige til å ofre julefreden for en kostbar konflikt, sier noe om hva som står på spill.

– Jula er normalt en av de mest innbringende periodene av året for TV 2, så en konflikt som dette kommer på verst tenkelige tidspunkt, sier Sundset.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production