Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener at engangsløsningen er blitt for streng:

– Skulle være et amnesti

MOT INTENSJONEN: – Hvis du har nasket mat, så er det ikke KrFs intensjon at du skal havne i kategorien straffedømt og ikke bli omfattet av ordningen, sier Kjell Ingolf Ropstad til Klasse­kampen. FOTO: ODIN JÆGER

UTVIDE: Engangsløsningen for ureturnerbare asylsøkere var en viktig seier for KrF da de satt i regjering. Men Kjell Ingolf Ropstad er ikke fornøyd med resultatet – og vil utvide ordningen.

– Vi er veldig glade for at ordningen nå er klar slik at mennesker som har hatt livet på vent i mange år nå kan få en avklaring.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production