Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norsk Industri mener EUs kraftpolitikk truer kraftforedlende industri og vil ha nye avtaler:

Går inn for å reforhandle

FOR NYE AVTALER: Stein Lier-Hansen, di­rek­tør i Norsk Industri, me­ner kraft­av­ta­le­ne mel­lom eu­ro­pe­is­ke land bør re­for­hand­les for å sik­re økt kontroll over egne ener­gi­res­sur­ser. FOTO: ØRN E. BORGEN, NTB Ørn E. Borgen

NYTT: Kraftpolitikken i Europa må reforhandles så land i større grad kan sikre egen energiforsyning, mener Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri.

Overgangen fra fossil til fornybar energi har skapt en europeisk strømpriskrise. Norge, som er blitt stadig tettere koplet på det felles europeiske kraftmarkedet via utenlandskabler, er blitt med i dragsuget.