Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvem kan vurdere skogen?

I Klassekampen 14. desember skriver tre forskere fra Nibio at jobben med å vurdere hva som er god og dårlig tilstand i naturen bør overlates til andre enn økologer.