Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Guri Melby (V) meiner utanlandskablar er naudsynt for å få til det grøne skiftet:

Ut mot finansministeren

IKKJE RIKTIG: Venstreleiar Guri Melby seier at Trygve Slagsvold Vedum ikkje snakkar sant om dei høge straumprisane. FOTO: SIV DOLMEN Foto: Siv Dolmen

KRITISK: Venstreleiar Guri Melby meiner at finansminister Trygve Slagsvold Vedum fer med konspirasjonsteoriar når han skal forklare høge straumprisar.

Det er berre er tull at det er straumkablane frå Noreg til utlandet som gjev høge straumprisar, meiner Guri Melby (V).