Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En statlig naturavgift ville gjort mang en utbygging ulønnsom. Det må koste å rasere naturen.

Naturødelegger betaler

IKKE GRATIS: Utbygging av blant annet kraftverk og hytter legger beslag på store naturarealer, uten at utbygger trenger å bla opp for det. Her fra et hyttefelt på Beitostølen. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Vindkraftutbygging, hyttebygging og annen utbyggingsaktivitet som foregår i uberørt natur leder til ødeleggelse av landskap og tap av biodiversitet, forstyrrelse av fugle- og dyrelivet, forringelse av jakt- og fiskemuligheter og reduserte naturopplevelser. Bruk av villmark og uberørt natur har derfor en kostnad. De kan være spesielt store hvis inngrepene er irreversible, som ved landbasert vindkraftutbygging.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production