Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hjelper vi de som står bakerst i køen?

Funksjonshemmede står bakerst i alle køer, enten det gjelder tilgang til utdanning, helse, arbeid eller sosial deltakelse. Inkludering er et grunnleggende og viktig prinsipp i menneskerettighetene, og dermed også for norsk politikk. Likevel ser vi at Norge både tillater og aksepterer diskriminering og ekskludering av funksjonshemmede i norsk bistand. Dette er godt dokumentert i Norad-rapporten om Norges innsats på området.

Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorgan (FFO), Sunniva Ørstavik, Norges Handikapforbund (NHF), Hedvig Ekberg, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Birgitte Lange, Redd Barna, Per-Inge Bjerknes, Norges Blindeforbund (NBF), Morten Eriksen, Atlas-allianse