Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uverdig, Braanen

ET GAMMELT HUS: Kirkebegravelser for ikke-kristne er en dårlig idé, mener forfatteren. ILL: MARTIN FINBORUD, «BEGRAVELSE I NES KIRKE»

I Klassekampen 29. november skriver Bjørgulv Braanen at mennesker som ikke er kristne, bør få mulighet til å ta i bruk kirkene for begravelser uten prest. Jeg er enig med redaktøren i to ting. For det første: mangelen på og behovet for verdige lokaler å holde ikke-kristne begravelser i, er en realitet. For det andre: kirkebyggene er en del av vår felles kulturarv, kristne eller ikke.