Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Striden mellom EU og Polen handlar om rettsstaten, ikkje om overstyring av Polens nasjonal grunnlov.

Streecks EU-konspirasjon

FANTE-STREECKEN: Den tyske sosiologen Wolfgang Streeck, her hos Nupi i 2018, har misforstått konflikta mellom EU og Polen, skriv forfattarane. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Alf Morten Royr

Klassekampen trykte 23. november ein lengre tekst av den tyske sosiologen Wolfgang Streeck om konflikten mellom EU og medlemsstatane Polen og Ungarn. Denne konspiratoriske teksten er eit førebels lågpunkt i norsk presses dekning av domstolsreformene i Polen.