Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nei til EU tapte Acer-saken

DOM: Tingrettens dom i Acer-saken konkluderer med at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018. Organisasjonen Nei til EU, som tok energipakka til retten, skriver i en pressemelding at de om kort tid vil avgjøre om dommen skal ankes. Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå Acer og EØS-tilsynet Esa er i strid med Grunnloven og ikke kan vedtas med vanlig flertall i Stortinget. Oslo tingrett er uenig. Acer er EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer. De skal sikre et integrert energimarked i EU.©NTB