Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Universiteter og høyskoler er blitt bortskjemte med å kunne bruke løsarbeidere, mener Forskerforbundet:

Frykter forskerflukt

UROLIG: Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet er bekymret over det store antallet midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Antallet midlertidige ansatte ved norske universiteter og høyskoler står på stedet hvil. Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet er bekymret.

– Jeg frykter at det skal bli mindre interessant for unge akademikere å satse på en forskerkarriere, sier Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet.

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren står på stedet hvil. Ferske tall fra Forskerforbundet viser at 16 prosent av de vitenskapelige ansatte ved norske universiteter og høyskoler ikke har fast ansettelse – det er nærmere dobbelt så mye som i det øvrige arbeidslivet hvor den ligger på rundt åtte prosent.

Ved Norges største universitet, Universitetet i Oslo, har for eksempel andelen midlertidige ansatte økt det siste året. I 2021 er andelen midlertidige vitenskapelige ansatte ved UiO på over 18 prosent.

Institusjonen med høyest andel midlertidige ansatte er Kunsthøgskolen i Oslo, hvor andelen er over 63 prosent.

«Ukultur»

Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet er bekymret over tendensen. Hun frykter at det er færre som vil våge å satse på en karriere i akademia.

– Det er en stor uforutsigbarhet i sektoren som kan få konsekvenser for rekrutteringen av yngre forskere. Jeg er særlig bekymret for at vi kan miste mange dyktige kvinner med tanke på de usikre arbeidsforholdene.

I tillegg er midlertidigheten et stort problem for norsk forskning generelt, mener Lind.

– Dersom vi skal ha mulighet til å innfri de store politiske ambisjonene om at forskningen skal bidra til å løse klimautfordringene og føre oss over i det grønne skiftet, er forutsigbarhet nødvendig, sier Lind og legger til:

– Det henger ikke i hop at man skal realisere disse ambisjonene basert på en stor del midlertidige ansettelser.

Samtidig er det slik at forskningsprosjekter ved universiteter og høyskoler er avgrenset i tidsrom. Det vanlige er at et forskningsprosjekt gjerne får finansiering til å holde på i tre til fem år.

«Vi ønsker at de som underviser hos oss, skal være tett på kunstfeltet»

MARKUS DEGERMAN, REKTOR VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

– Er ikke midlertidige ansettelser en del av den akademiske kulturen?

– Jeg vil heller kalle det en ukultur. Institusjonene har blitt bortskjemte og tror de kan holde seg med løsarbeidere, og denne vanen er vanskelig å bryte.

Selv om forskningsprosjektene er kortsiktige, er det behov for forskerne og deres kompetanse i et langsiktig perspektiv, slår Lind fast.

– Så her må universitetene og høyskolene være seg bevisste sitt samfunnsoppdrag.

Press fra politisk hold?

Tidligere denne måneden gjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) det klart at han ville redusere midlertidigheten i sektoren.

Han varslet også at det kunne komme innstramninger i både forskrifter og regelverk om situasjonen ikke bedret seg.

– Er det endringer i lovverket som må til dersom midlertidigheten skal ned, Lind?

– Jeg tror institusjonene må finne gode løsninger selv og det beste er å tilpasse tiltakene lokalt. Så jeg håper at sektoren lytter til signalene kommer fra politisk hold, svarer hun.

– Hvordan skal universitetene og høyskolene ordne dette selv?

– Blant annet ved å ta vare på kompetansen de ansatte sitter på. I stedet for å rekruttere nye forskere når det etableres nye forskningsprosjekter, må de gjenbruke de ansatte som allerede finnes ved institusjonen.

Troner på toppen

På lista over norske utdanningsinstitusjoner med høyest andel midlertidig ansatte troner Kunsthøgskolen i Oslo (Khio). I 2016 var andelen midlertidig vitenskapelig ansatte ved skolen godt over 49 prosent. I 2021 har denne andelen steget til 63 prosent.

Khio-rektor Markus Degerman forklarer at de mange åremålsstillingene ved skolen bidrar til å trekke opp dette tallet.

– Og det at vi har mange åremålsstillinger er for å garantere at de ansatte også er virksomme som kunstnere. Det er fordi vi ønsker at de som underviser hos oss, skal være tett på kunstfeltet.

– Gjør dere noe for å få ned andelen midlertidig ansatte?

– Vi har ennå ikke satt i verk konkrete tiltak, men vi har fått signaler fra både ansatte og Khios styre om at midlertidigheten bør reduseres. Det er ikke bare de ansatte som mener dette er et problem, for det er også en organisatorisk utfordring med så mange midlertidige ansatte, sier Degerman.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production