Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Smitten må slås ned

Mari Skurdal advarer på lederplass i Klassekampen 16. november mot å vedta forskrifter ut fra smittevernloven som er begrunnet med at helsevesenet har for liten kapasitet. Hovedgrunnen for å vedta forskriftsbaserte tiltak nå, er imidlertid at påbud og forbud bør innføres for å slå ned smitten og hindre at mange blir alvorlig syke, og at vi får et økende antall dødsfall. Dessuten er antall innleggelser i ferd med å overskride helsevesenets kapasitet. Dette fører til at mange kritisk syke, både på grunn av covid-19 og andre tilstander, ikke får adekvat behandling.