Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Eierne av TVNorge, Fem og Max nekter å rette seg etter Stortingets forbud mot ulovlig spillreklame på tv:

Reklameforbud i det blå

APPELL: Lotteritilsynets direktør Atle Hamar oppfordrer tv-distributører som Telenor, Telia og Altibox til å luke ut ulovlig spillreklame. – Alle aktører må ta sin del av kostnadene for at Stortingets reguleringer blir etterlevd. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Mediekjempen Discovery kjemper med nebb og klør mot Stortingets vedtak om å stanse ulovlig spillreklame på tv. – Kynisk og rått, sier Lotteritilsynets direktør.

18. oktober vant staten på alle punkter i den siste rettssaken som tv-kjempen Discovery har anlagt for å stanse Stortingets vedtak om å stanse spillreklame som sendes fra tv-stasjoner i utlandet.

«Kjennelsen er enstemmig», skriver Borgarting lagmannsrett og bekrefter dermed at Discovery ikke kan utfordre Stortingets rett til å pålegge Telenor og andre distributører å forhindre spillreklame på norske tv-skjermer.

– Dommen er viktig fordi den stadfester at norsk pengespillpolitikk ligger godt forankra innenfor EU-retten, sier Lotteritilsynets direktør Atle Hamar.

Han er svært kritisk til at Discovery fortsatt ikke vil rette seg etter reklameforbudet bare fordi kanalen sender fra utlandet. Konkurrenten Nent Group, som eier blant annet TV 3 og Viaplay, har valgt å følge de nye reklamereglene.

Tv-kanalene har tidligere anslått at de kan gå glipp av inntil en halv milliard kroner i reklameinntekter som følge av det norske forbudet.

– Dette er selskap som kynisk utnytter forbrukere med pengespill som gjør det mulig å tape veldig store summer i løpet av kort tid. Discovery er rå i dette, men jeg har stor respekt for Nent som trakk seg tilbake fra dette markedet ved nyttår, sier Hamar.

Anker til Høyesterett

Den årelange striden om markedsføring av ulisensierte pengespill som Betsson og Unibet på norske tv-skjermer er likevel langt fra over.

Discoverys kommunikasjonsdirektør Espen Skoland gjør det klart at dommen fra lagmannsretten vil bli anket til Høyesterett.

Hvis anken ikke fører fram, kan Discovery anlegge et nytt søksmål så snart Medietilsynet har kommet med et konkret pålegg overfor distributørene.

«I verste fall er dette altså bare en utsettelse av prøvingen i tid», skriver Skoland på tekstmelding til Klassekampen.

Det er tre år siden Stortinget vedtok et forbud mot markedsføring av spillreklame på tv for alle andre aktører enn Norsk Rikstoto og Norsk Tipping.

Discovery og Nent mente at forbudet er i strid med Norges tilslutning til EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet).

I fjor strammet Stortinget skruen til ytterligere ved å vedta en endring i kringkastingsloven som ikke retter seg mot tv-kanalene, men mot distributørene som videreformidler tv-signalene.

Tidligere i år mottok Telenor, Telia, Altibox og andre distributører varsel fra Medietilsynet om at tilsynet ville komme med et pålegg. Tilsynet ga også konsulentselskapet Analysys Mason i oppdrag å vurdere om det var teknisk mulig å lage et system som overvåker sendingene og luker ut all ulovlig spillreklame.

Kan ta over tre år å utvikle

Tv-distributørenes bransjeorgan Kabel Norge svarte med å sette ned et utvalg som slaktet rapporten på flere områder. Blant annet fordi:

  • Løsningen som rapporten foreslår, er basert på kunstig intelligens, men denne er ennå ikke ferdigutviklet eller tatt i kommersiell bruk.
  • Det vil ta rundt tre og et halvt år å utvikle og iverksette et slikt overvåkingssystem.
  • Det vil være nødvendig å supplere med manuell overvåking, det vil si ansette flere medarbeidere som kan følge med og sensurere sendingene «live».
  • For å unngå feil må det legges inn en forsinkelse på sendingene på hele 10–15 minutter, noe som vil være uakseptabelt for seerne og kanalene.
  • Sensurløsningen vil koste nærmere 40 millioner kroner i investeringer og 42 millioner til årlig drift, en regning som seerne kan ende opp med å måtte betale.

– Dette er en konflikt mellom staten og Discovery, hvor vi som er distributører kun er en tredjepart. Vi fungerer som «postbud» og har som sådan ingen interesse i disse spillreklamene, sier Haakon Li Dragland, styreleder i tv-distributørenes bransjeforening Kabel Norge.

Peker på distributørene

Dragland mener det er feil vei å be distributørene utvikle en svært kostbar og komplisert sensurløsning, ikke minst fordi løsningen ikke vil komme på plass før den rettslige striden mellom Discovery og staten er blitt avgjort.

– Enten vinner staten og da må Discovery slutte med denne reklamen. Eller så vinner Discovery og da vil en slik sensurløsning være overflødig, påpeker Dragland.

Lotteritilsynets direktør Atle Hamar mener distributørene også må ta ansvar.

– Distributørene er også en del av denne verdikjeden som «pusher» det som per definisjon er ulovlig reklame på tusenvis av spillavhengige og dermed skaper store samfunnsproblemer.

Alle aktører må ta sin del av kostnadene for at Stortingets reguleringer blir etterlevd.

– Vis ansvar

Etter at tv-distributørene kom med sine innvendinger i september, har Medietilsynet ennå ikke svart på om det fortsatt er aktuelt å komme med et pålegg. Tilsynets direktør Mari Velsand svarer på e-post at saken har høy prioritet.

«Den nye bestemmelsen om pengespillreklame er laget for å redusere risikoen for problemspilling og beskytte sårbare spillere og familiene deres», svarer Velsand.

«Medietilsynet oppfordrer Discovery til å vise samfunnsansvar på samme måte som Nent Group har gjort, og slutte å sende reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge.»

Mari Velsand

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland tilbakeviser påstanden fra både Lotteritilsynet og Medietilsynet om at spillreklamen som sendes på Discoverys kanaler, er ulovlig.

«Den er fullt ut lovlig etter senderlandsprinsippet», svarer Skoland via tekstmelding.

«Vi har strenge retningslinjer for den reklamen vi sender både fra tyske myndigheter og gjennom vårt eget supplerende selvreguleringsregime. Reklamen følger i praksis svært like retningslinjer som det som gjelder for Norsk Tipping.»

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production