Du kan bla til neste sideBla med piltastene

ME: et vendepunkt?

I en kronikk i Klassekampen 30. oktober beskriver Frøydis Lilledalen avmakten hun og mange andre ME-pasienter opplever overfor hjelpeapparatet: at deres situasjon ikke blir tatt på alvor samtidig som mye av hjelpetilbudet gjør dem verre. Tar de ikke imot tilbudene, kan de bli fratatt nødvendig økonomisk støtte. Lilledalen beskriver også «krigen» mellom store deler av pasientgruppa og de behandlerne som har et psykosomatisk utgangspunkt. Disse behandlergruppene er, og har vært, svært synlige og offensive i Norge. De har fått fortsette i mange år, på tross av at de opererer ut fra en feilaktig sykdomsforståelse.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production