Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nær bunnivå i kraftmagasinene

NEDBØR: Vannstanden i kraftmagasinene i Sør-Norge er nå nær det historiske bunnivået for årstida, viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det varsler høye strømpriser til vinteren. NVEs statistikk viser at for landet som helhet er fyllingsgraden 71,3 prosent. Det er 11,8 prosentpoeng lavere enn medianen for uke 43, skriver NRK. Enda mer dramatisk er situasjonen i Sør-Norge. I elspotområde 2 er fyllingsgraden 61,4 prosent. Medianen de siste 20 årene er på 83,8 prosent. Dette området omfatter sørlige deler av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlige deler av Vestland.©NTB