Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen er på dypt vann når de vil åpne for mineralutvinning i havet. Det kan få store konsekvenser.

Risikosport på havets bunn

PÅ DYPET: Hvis utvinning av havbunnsmineraler blir godkjent, vil alt liv i havet påvirkes – kanskje i millioner av år, skriver forfatterne. Her en tastekrabbe på tur. FOTO: ERLING SVENSEN, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Erling Svensen

Norske myndigheter legger nå til rette for åpning av store arealer i dyphavet til utvinning av mineraler. Norsk Olje og Gass har visjoner om aktivitet i 100 milliarders-klassen. Miljøorganisasjoner på sin side påpeker at havbunnen er svært dårlig kjent, og inneholder verdifullt biologisk mangfold som ikke må ødelegges. Har vi kunnskapsgrunnlag som kan informere politiske beslutninger og avveininger i en sak som synes så polarisert?