Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I en e-post til de ansatte gir sjefene sitt syn på kulturstreiken. Mette Nord mistenker at Spekter står bak:

– De bryter med all kutyme

OVERRASKET: Leder i Fagforbundet Mette Nord viser støtte til tidligere SAS-piloter som ikke fikk jobben tilbake etter koronakrisa. Hun sier kulturstreiken er ulik alle andre streiker hun har vært borti. Hun reagerer særlig på at kultursjefene i interne e-poster til ansatte forsøker å forsvare sin posisjon i streiken.

Tre kulturvirksomheter sendte nesten helt like e-poster til ansatte der de forsvarer sin posisjon i streiken. – Respektløst, sier Mette Nord i Fagforbundet.

Med få dagers mellomrom sendte sjefene ved Operaen, Nationaltheatret, Kilden teater og konserthus og Det Norske Teatret e-post til sine ansatte. Der forteller lederne sin side av streikesaken.

– Denne streiken skiller seg ut. Vi har aldri opplevd at arbeidsgiverne tar direkte kontakt med de ansatte og prøver å feilinformere om streiken, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Klassekampen har sett e-postene det henvises til. Med unntak av e-posten fra Erik Ulfsby, teatersjef ved Det Norske Teatret, har alle mange likhetstrekk og flere identiske formuleringer.

– Det er underlig at man har likelydende e-poster. Det er mulig de har fått det fra Spekter, sier Nord.

Partene i streiken møtes til mekling i dag. Kommer de ikke til enighet, tas ytterligere 209 ansatte ut i streik.

Identiske setninger

De tre liknende e-postene er signert teatersjef ved Nationaltheatret Kristian Seltun og direktør Marta Hjelle, direktør ved Kilden Harald Furre og direktør ved Operaen Geir Bergkastet.

Alle inneholder fem liknende deler. De fem punktene er sortert under «forhandlingsvilje», «påstander om at vår pensjonsordningen er kjønnsdiskriminerende», «påstander om løftebrudd», «frilansere» og «regnestykkene».

Under «påstander om at vår pensjonsordning er kjønnsdiskriminerende» formulerer alle kultursjefene seg nesten helt likt.

Bergkastet: «Spørsmålet jeg stiller er om LO virkelig kan mene at Stortinget har vedtatt en pensjonslov som ikke ivaretar likestilling?»

Seltun og Hjelle: «Spørsmålet vi stiller er om LO virkelig kan mene at Stortinget har vedtatt en pensjonslov som ikke ivaretar likestilling?»

Furre: «Til det er det å si at Stortinget selvsagt ikke har vedtatt en pensjonslov som ikke ivaretar likestillingsperspektivet».

I tillegg synes både Seltun og Hjelle ved Nationaltheatret og Bergkastet ved Operaen at «det er vondt å lese» om fagforeningenes påstander om at innskuddspensjon er kvinnediskriminerende.

– Det var rein plagiering

– Vi må jo konstatere at de egentlig har brutt med all kutyme knyttet til streik, sier Nord.

Hun påpeker at når arbeidsgiver vil ha dialog med arbeidstakerne under en streik, skjer det vanligvis gjennom arbeidsgiverforeningen – ikke i direkte kontakt med de ansatte.

– Det er respektløst overfor partenes arbeid.

Nord mener dessuten e-postene inneholder mye feilinformasjon om streiken.

– Om det er et forsøk på å splitte de ansatte eller bare spre feilinformasjon, er jeg usikker på, sier hun.

Marta Hjelle, direktør ved Nationaltheatret, forstår ikke hvorfor Fagforbundet reagerer på at de kommuniserer med sine egne ansatte.

– Vi er i vår fulle rett til å opplyse om saken. Det er uenighet om hva som er fakta, så vi må få lov til å belyse vårt perspektiv, sier hun.

Hjelle er kjapp til å innrømme hvorfor e-posten likner på Furre og Bergkastets e-poster.

– Den er ene og aleine forfattet av Bergkastet. Så det var rein plagiering av meg.

Fått informasjon av Spekter

Geir Bergkastet selv hadde ikke tid til intervju med Klassekampen i går ettermiddag. Kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie forklarer at operadirektøren skrev e-posten etter oppfordringer fra ansatte i et møte.

«At budskapene til ansatte sammenfaller på tvers av ulike teaterhus, er vel et uttrykk for at lederne er omforent i synet på konflikten», skriver han i en e-post til Klassekampen.

– Men i dette tilfellet er ikke bare budskapet likt. Flere setninger er identiske?

«Bergkastet tok selv initiativet til e-posten, og han har skrevet den selv».

Fredstie skriver at Spekter har bidratt med faktasjekk.

Kilden-direktør Harald Furre hadde ikke anledning til å stille til intervju i går. Kommunikasjonssjef Marie Sørensen sier at Furre mener det er naturlig at han som direktør sender en e-post til de ansatte for å informere om hans synspunkt.

– Er det Furre som har skrevet e-posten?

– Ja, men mye av teksten er hentet fra Spekter og kolleger i kultursektoren.

Avviser beskyldninger

Mette Nord lurer på om grunnen til at e-postene likner, er at Spekter er involvert i arbeidet med e-postene. Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, reagerer på beskyldningen fra Fagforbundet.

– I stedet for å dyrke fram saker og hypoteser i mediene, synes jeg Fagforbundet heller bør tenke på hvordan vi skal finne fram til en løsning og få slutt på streiken, sier han.

– Har dere vært involvert i å utforme e-postene?

– Vi samarbeider selvfølgelig med våre medlemmer. Hvis Fagforbundet insinuerer at vi bestemmer hva medlemmene våre skal informere sine ansatte om, så er det helt feil, sier Larsen.

Han forteller at Spekter har skrevet informasjon som medlemmene deres har hatt mulighet til å bruke for å forklare streiken til sine ansatte.

– Hvem har skrevet e-postene?

– Lederne ved virksomhetene. Men det er naturlig at medlemmene våre kontakter oss for å sjekke at de ikke skriver noe feil. De er veldig opptatt av å være presise i en komplisert sak.

– Streiken virker

Klassekampen har vist e-postene fra kulturlederne til Idar Helle, arbeidslivshistoriker i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte.

Han mener det er tydelig at arbeidsgiverne føler seg presset.

– Ut ifra e-postene kan man se at lederne merker at streiken begynner å gå utover virksomhetene, sier han.

– Det viser at streiken kanskje er mer ubehagelig enn de hadde sett for seg. Og det kan jo tyde på at streiken begynner å ha virkning, sier Helle.

Idar Helle

Han reagerer ikke spesielt på at arbeidsgiverne ved de tre virksomhetene har sendt liknende e-poster.

– Det er åpenbart at de har samarbeidet med hverandre, antakelig også med arbeidsgiverforeningen. Det har de nok dekning for å gjøre.

– Men de opplyser ikke om det og signerer med egne navn?

– Det kan kanskje virke lett manipulerende for den enkelte arbeidstaker. Men jeg har ikke grunnlag for å si at de har tråkket over streken.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production