Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sløseri eller samfunnsnytte?

ELEFANTEN I KLASSEROMMET: Ungdom rapporterer om at de opplever rasisme på skolen, skriver forfatterne.ILLUSTRASJON: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Det er ikke ofte en tildeling fra Norges forskningsråd blir gjenstand for offentlig debatt. I år skjedde det da en forskergruppe fra lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet ble tildelt tolv millioner for å forske på hvordan rase og rasisme kan jobbes med i lærerutdanninger. Den selvoppnevnte «Sløseriombudsmannen» klassifiserte tildelingen som grovt misbruk av skattebetalernes penger.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production