Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Upresist og usant om Spekter

I Klassekampen 28. september har hovedtillitsvalgt Einar Heier noen betraktninger om streiken i kultursektoren som ikke kan stå uimotsagt. I innlegget unnlater han å opplyse om at teatre, orkestre og opera i dag har den beste innskuddspensjonsordningen det etter loven er mulig å få. Heier ser også bort fra at dagens innskuddspensjonsordning ikke skiller mellom kvinner og menn eller den enkeltes helse, utdanning, geografisk bosted eller andre sosiokulturelle forskjeller. Dette i motsetning til livsvarige pensjonsytelser, der mye av pensjonssparingen omfordeles fra lavtlønnede til høytlønnede, fra lavt utdannede til høyt utdannede og fra dem med dårlig helse til dem med god.