Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Etter krigen la fagbevegelsen langt på vei bort streikevåpenet – men hvem var det egentlig som hentet det fram igjen?

‘Ville’ streiker i etterkrigstida

MAOISTISKE MULDVARPER? Under Norgas-streiken i 1970 og flere som fulgte sto unge ml-ere i første rekke – men rollen de hadde i mobiliseringen er langt fra entydig, skriver Jonas Bals. FOTO: OTTAR ORMSTAD/KLASSEKAMPEN Ottar Ormstad

I etterkrigstidasNorge var arbeiderbevegelsens forventninger skyhøye. Arbeidsløsheten og den sosiale nøden som hadde hjulpet fascismen til makta i flere land, og som deretter hadde ført Europa ut i krig, skulle erstattes av en mer rettferdig og rasjonell samfunnsorden. At den frie fagbevegelsen, som hadde blitt forbudt både i de kommunistiske og de fascistiske landene, skulle få en sentral rolle i oppbyggingen, var selvsagt. Men hva slags rolle skulle det være?