Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Alle må få helsehjelp

UTENFOR: Papirløse migranter i Norge går syke uten å få behandling. Noen, som kvinnen på dette bildet, har mottat faktura på 30.-40.000 kroner etter en fødsel. FOTO: FARTEIN RUDJORD

Retten til å få medisinsk hjelp når helsen svikter, er grunnleggende i ethvert samfunn. Her i Norge tar de fleste av oss denne retten for gitt: Vi er trygge på at vi og barna våre får den best tilgjengelige hjelpen om vi skulle trenge det. Men for en liten gruppe i samfunnet er det ikke slik: papirløse migranter. De har ikke oppholdstillatelse i landet vårt. Likevel er de her, og de kan bli syke. Men de har ikke rett på helsehjelp med mindre situasjonen er helt akutt eller helsehjelpen ikke kan vente.

Vi som undertegner denne teksten, har gjennom mange år sett hvordan dagens praksis fører til unødvendige lidelser i stort omfang. Noen av oss representerer frivillige og ansatte som tar det ansvaret staten ikke tar, og yter medisinsk hjelp så langt det lar seg gjøre. Andre forvalter Barnerettighetene på vegne av FN. Vi ser hvilken skade dagens diskriminerende lovverk forårsaker.

Historiene er mange og opprørende. Det finnes mennesker i Norge som forsøker å behandle kreft med paracet.

En ung gutt døde av kreft da han ikke ble henvist til sykehus av legevakten og ikke hadde noen fastlege å gå til. En høygravid kvinne tør ikke oppsøke sykehuset når barnet kommer fordi hun frykter en regning på mange titusen kroner som hun ikke kan betale. En mann med alvorlige urinveissymptomer får ikke behandling fordi sykdommen ikke er livstruende nok.

«Helsepersonell må få lov til å gjøre jobben sin.»

Dette er bare noen få av mange hundre eksempler på de ekstreme utslagene som behandlingen av såkalt papirløse mennesker får i Norge. Manglende tilgang til livsnødvendig medisiner er også et stort problem. For eksempel for pasienter med diabetes som ikke får insulin.

En ny regjering må sikre papirløse migranter og tilreisende EØS-borgere rett og tilgang til nødvendig helsehjelp og medisiner basert på helsefaglige vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper. Helsepersonell må få lov til å gjøre jobben sin. De må få slippe å være portvoktere for hvem som skal få hjelp eller ikke.

Vi forventer at partiene i en ny regjering følger opp sine partiprogram slik at det så raskt som mulig kommer løsninger som sikrer tilgang til helsehjelp for alle. Det kan enkelt gjøres ved å endre regelverk og praksis i tre steg:

  • Personer uten lovlig opphold må få nødvendig helsehjelp basert på vurdering av helsepersonell.
  • Utgifter for behandling av papirløse må refunderes gjennom en finansieringsordning.
  • Personer uten fast opphold i riket må få tilgang til fastlegeordningen.

I altfor mange år har norske myndigheter unnlatt å ta ansvar for alle menneskene som oppholder seg i Norge. Retten til helse er en grunnleggende menneskerettighet, men i praksis blir noen utestengt fra denne retten på grunn av juridisk status.

Å nekte mennesker helsehjelp utover det rent akutte over lang tid, er en systematisk trakassering og dehumanisering. Det er langt på overtid at en ny regjering setter en stopper for dette. Papirløse migranter må få helserettigheter i Norge nå.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors i Norge
Adelheid Firing Hvambsal,
generalsekretær Kirkens Bymisjon
på vegne av Helsesenteret for papirløse migranter Oslo, Helsesenter for papirløse migranter Bergen, Røde Kors i Norge, Kirkens Bymisjon, Norsk Sykepleierforbund, Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg, Noas, UNICEF, Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Fellesorganisasjonen FO, Antirasistisk Senter, MIRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Mennesker i Limbo, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet IKFF/WILPF Norge, Mellomkirkelig råd, RIA Rettferdighet i asylpolitikken, Norske Kvinners Sanitetsforening, Jussbuss

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production