Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Den nye regjeringen må løfte det produserende Norge opp i høysetet.

Vi trenger en plan

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I 1994 stilte Ottar Brox spørsmålet i boken «Norge mot årtusenskiftet»: «Arbeid for alle – eller flere nyrike og fattige?» Han fryktet det siste. Brox så tegningen etter murens fall i november 1989 og tilgangen dette ga av arbeidsfolk fra øst. En 30-årsperiode med lettvint tilgang på billig arbeidskraft har vært misbrukt i stor stil. Uten en plan ble vår egen sysselsettingsgrad presset ned, fra 71,6 prosent i 2008 til 67,3 prosent i 2019. Det har endret sektorer som byggenæringen og reise- og serveringsbransjen, og gjort norsk industri og grøntnæringen avhengig av innleid arbeidskraft.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og Marie Sneve Martinussen skriver onsdager i Klassekampen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production