Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gi ungdommen en stemmeseddel

Dette valget blir et valg utenom det vanlige. Pandemien har vist hvor sterkt unge påvirkes av viktige politiske avgjørelser, og FNs nylige klimarapport viser det samme. Det er tydeligere enn noen gang at vi må inkludere 16-åringene i demokratiet ved å slippe dem inn i stemmelokalene. Det er barn og unge som skal leve lengst med konsekvensene av den politikken som vedtas i dag, men likevel må de kjempe for å bli hørt.