Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Aldri før har partia til venstre for Arbeidarpartiet gjort det betre enn dei gjer i dag:

Dei radikale er på frammarsj

GJER DET BRA: Det radikale trekløveret MDG, Raudt og SV gjer det veldig bra om dagen. Her er dei tre partileiarane samla på Arendalsuka tidlegare i sommar. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

OPPTUR: På den nye meiningsmålinga til Klassekampen er Raudt, SV og MDG dei store vinnarane.

I 18 år på rad frå 1997 til 2015 var Oslo ein borgarleg styrt by med byrådsleiar frå Høgre.

Det verkar lenge sidan no, for på den nye meiningsmålinga til Klassekampen og Nettavisen er biletet veldig tydeleg: Oslo er ein av dei mest radikale og venstrevridde stadene i landet.

Raudt får ein oppslutnad på 9,8, SV på 13,7 og MDG på 10,7 prosent. Til saman har det radikale trekløveret altså 34 prosent av røystene.

Raudt og SV er til saman større enn Arbeidarpartiet og får også fleire stortingsmandat enn den sosialdemokratiske storebroren sin.

– Dette er ei skikkeleg vitamininnsprøyting i valkampen, seier nestleiar og oslokandidat frå SV Kari Elisabeth Kaski.

Borgarleg kollaps

For berre 12 år sidan røysta meir enn kvar femte osloborgar på Framstegspartiet, men i denne målinga er Sylvi Listhaug og partiet hennar nesten utradert, med eit resultat på berre 5,6 prosent.

Om målinga var eit stortingsval, ville også Høgre ha gjort det aller dårlegaste valet sitt i Oslo på dei 137 åra partiet har eksistert.

KrF får ein oppslutnad på 1,3 prosent, og også Venstre går tilbake samanlikna med førre val.

– Oslo er den staden i landet med størst sosiale skilnader og ei befolkning som er veldig oppteken av klimautfordringane, då er det ikkje så rart at oslofolk er leie av dei borgarlege partia, og det er heller ikkje rart at dei ser til Raudt, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes. Arbeidarpartiet får berre 20,1 prosent på målinga. Det er ein nedgang på fem prosentpoeng sidan Klassekampen si førre måling i juni, og ein nedgang på 8,4 prosentpoeng sidan stortingsvalet i Oslo i 2017.

Om denne målinga var valresultatet, vil det ha vore Arbeidarpartiet sitt desidert dårlegaste stortingsval i Oslo sidan 1924.

Stortingskandidat og leiar i Oslo Arbeidarparti Frode Jacobsen verkar likevel ikkje særleg bekymra.

– Målingane svingar, men denne syner nok ein gong at Oslo-folk ønskjer Arbeidarpartiet tilbake i regjering og Jonas Gahr Støre som statsminister.

Sterk venstreside

Jacobsen og Ap fokuserer altså på at partia på venstresida har eit overveldande fleirtal i Oslo, sjølv om Arbeidarpartiet gjer det dårleg.

– Arbeidarpartiet er den samlande krafta på venstresida, og eg trur folk ser at vi treng eit sterkt Arbeidarparti for å kunne få folk tilbake i jobb, få ned skilnadane og få ned klimagassutsleppa på ein rettferdig måte, seier Jacobsen.

MDG held fram den gode trenden frå fleire nasjonale målingar den siste tida, og styrkjer seg både samanlikna med førre måling, og samanlikna med valresultatet for fire år sidan går dei fram fire prosentpoeng.

Rett nok fekk MDG heile 15,3 prosent i kommunevalet for to år sidan, men partiet har ved fleire høve gjort det betre i lokalval enn i stortingsval i Oslo.

Førstekandidat for Oslo MDG Lan Marie Nguyen Berg blir strålande fornøgd når ho får sjå resultata frå meiningsmålinga til Klassekampen.

– Denne målinga syner at Støre fort kan bli avhengig av MDG for å få fleirtal, og om folk held fram å røyste på MDG, kan vi bli så store at vi kan hive Vedum ut av ei raud regjering, og gjere ho grøn, slik vi har gjort i Oslo, seier Berg

God stemning i SV

Kari Elisabeth Kaski i SV seier at heile partiet no er prega av den optimismen og framgangen som dei ser på meiningsmåling etter meiningsmåling.

– Vi har rekordmange medlemmar, og vi har veldig mange folk på bakken som er ute og driv valkamp, seier ho.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production