Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Striden mellom Fosen Vind og Fosen reinbeitedistrikt kan gi avklaringer om urfolks rettigheter.

Retten til livsgrunnlaget

REIN ENERGI? Fosen-saken har versert i rettsapparatet i over ti år. Likevel har Fosen Vind gjennomført utbyggingen av vindkraftanlegget. Nå er spørsmålet om det var i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB Heiko Junge

Aksjoner mot utbyggingen av Nussir-gruven i Finnmark har preget nyhetsbildet de siste ukene. Helt siden utbyggingen av Alta-dammen tidlig på 80-tallet har det vært jevnlige protester mot inngrep i reinbeiteområder. I Fosen-saken, som handler om vindkraftutbygging og konsekvenser for reindriften, skal Høyesterett sette et foreløpig punktum den 25.august. Denne saken kan gi rettslige avklaringer når det gjelder folkerettens vern av urfolks rett til tradisjonell næringsutøvelse.