Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Pasientfokus henter oppslutning fra alle partier. Nå kan den tverrpolitiske grasrotbevegelsen få stortingsplass:

Helseliste kan havne på Stortinget

GÅR PASIENTENES ÆREND: Irene Ojala er listetopp for Pasientfokus og ligger an til stortingsplass til høsten. Hovedkravet deres er at det skal etableres et fullverdig sykehus i Alta.

PÅ BANEN: Kompliserte fødsler og lang vei til sykehus fikk Irene Ojala i Alta til å engasjere seg politisk. Resultatet ble stiftelsen og den helsepolitiske lista Pasientfokus.

Flere lokale meningsmålinger viser at Pasientfokus kan få en representant på Stortinget. Irene Ojala er toppkandidat. Hun forholder seg avventende til meningsmålingene, men planlegger for Stortinget hvis Pasientfokus kommer inn.

Den tverrpolitiske grasrotbevegelsen jobber for at Alta skal få et eget sykehus og for at transport fra distriktet til sykehuset skal bli best mulig.

Det som i dag mangler på Klinikk Alta ved Finnmarkssykehuset, er fødeavdeling, geriatri og akuttavdeling.

Stortinget sa nei til sykehus

– Å gjøre Klinikk Alta til et fullgodt sykehus krever en investering på cirka 600 millioner kroner. Dette sier Stortinget nei til. Til sammenligning bevilget de nylig 609 millioner for å pusse opp Den Nationale Scene i Bergen, sier Ojala.

Pasientfokus startet som en postkortaksjon i 2017, der Ojala oppfordret befolkningen i Kautokeino og Alta til å kreve konsekvensutredning om hvor det nye sykehuset i Vest-Finnmark skulle bygges.

Tusenvis av kort ble sendt inn, men myndighetene lyttet ikke. Stortinget sa nei til en slik utredning, og et nytt sykehus bygges nå i Hammerfest, 140 kilometer fra Alta.

Hammerfest har alltid hatt sykehus. Alta – Finnmarks største kommune – har et helsesenter med stadig flere ekspertfunksjoner.

– Vi ønsker ikke å legge ned sykehuset i Hammerfest, men vi krever et best mulig helsetilbud i Alta, sier Ojala.

Ønsker tre sykehus

Hun har i politisk debatter blitt møtt med at Hammerfest har sykehus av historiske årsaker.

– Finnmark er geografisk sett et stort fylke. Vi mener det riktige er å satse på tre sykehus, Alta, Hammerfest og Kirkenes, sier Ojala.

Pasientfokus mener Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) uansett må være den viktigste helseinstitusjonen og vil at «transport» av pasienter med for eksempel hjerte-, hjerne- og lungesykdommer som trenger det, skal gå direkte til dit.

– Tid er viktig. Rask transport til sykehus med kompetanse gjør at fiskeren kommer tilbake som fisker og ikke som uføretrygdet, sier hun.

– Vi representerer noen av de svakeste gruppene her til lands: pasienter og deres pårørende. Ofte hører vi ingenting fra pasientene, siden de bruker alle krefter på få den behandlingen de har krav på, sier Ojala.

Lange pasientreiser

Pasientfokus vil lytte til pasientene. Etter at de startet arbeidet, har det kommet rystende fortellinger om syke folk som er sendt først med sykebil fra Kautokeino, og 280 kilometer til Hammerfest.

Der har de slått fast at UNN er rette stedet, og så er pasienten sendt med fly videre.

– Vi reagerer også på hvorfor mange pasienter må reise fra Alta til ekspert i Tromsø eller Hammerfest, i stedet for at eksperten kan oppsøke pasientgruppa, sier Ojala.

Hun har selv erfaring fra tre trøblete svangerskap, to yrkesskader og som pårørende til syke foreldre.

Får støtte fra flere hold

I debattinnlegg har Ojala kritisert helsetilbudet, og Pasientfokus har de siste to årene hatt nærmere 70 møter med politikere på Stortinget.

– Vi blir møtt med stor forståelse. Fra hele landet får vi spørsmål om hvordan vi jobber, for at flere skal gjøre det samme som oss i sin lokale sykehusstrid, sier hun.

Ojala poengterer at Pasientfokus har tro på demokrati og folkestyre.

På Stortinget ønsker hun å bli pasientenes samarbeidspartner, og hun vil ikke gi seg før et bedre helsetilbud er på plass i Alta.

– Jeg skal selvsagt samarbeide med andre partier, men da er inngangsbilletten 600 millioner til Alta sykehus og 400 millioner til bedre pasienttransport i Finnmark, sier hun.

Sykehusstriden splitter blant annet Arbeiderpartiet i Finnmark. Da årsmøtet ikke ville støtte Altas sykehuskrav, trakk ordfører Monica Nielsen seg fra tredjeplassen på stortingslista.

Pasientfokus får støtte fra ulike politiske retninger og plukker stemmer fra flere partier. For eksempel vil tidligere ordfører i Alta Odd Arne Rasmussen (Ap) gi sin stemme til Pasientfokus, siden han mener at Ap har meldt seg ut av sykehusdebatten.

Retting 23. august: I denne saken gikk det galt da vi skreiv om veksten til lista Pasientfokus, som kjemper for at Alta skal få et eget sykehus. Vi tok utgangspunkt i VGs partibarometer for Finnmark fra august. I VGs måling oppgir 8,2 prosent at de vil stemme på «andre» partier. I denne gruppa er Pasientfokus klart størst, med en oppslutning på 5,9 prosent. Men i vår egen sak ble det tull med tall. Vi skreiv at 8,2 prosent vil stemme på Pasientfokus, som dermed er større enn Høyre i Finnmark. Det er feil og er nå tatt ut av saken. Vi beklager.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production