Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I et scenario preget av høy risiko og stor usikkerhet, må vi for all del unngå ukontrollert smittespredning i skolen.

Deltavarianten og de unge

NORGE I VERDEN: Deltavarianten av Covid-viruset medfører en kraftig økt risiko for smittespredning i skolen og det kan det ikke forsvares å la smitten spre seg ukontrollert, skriver forfatterne. I fjor hilset førsteklassingene på Lakkegata skole i Oslo med rektor med føttene på første skoledag. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB Stian Lysberg Solum

I lys av at Delta-varianten av SARS-CoV-2 nå er dominerende globalt, må vi endre vår tankegang i forhold til nye virusvarianters egenskaper og skadepotensial. Vi trenger gode politiske beslutninger for å beskytte våre barn og unge, folkehelsen og økonomien.

Gunhild Nyborg, lege, PhD, økonom, Andrew Ewing, professor i molekylærbiologi ved Universitetet i Göteborg, Yaneer Bar Yam, president ved New England Complex Systems Institute, USA, Cécile Philippe, økonom og president ved Institute Molinari, Frankrike, Shi-Tu Chiou, president ved Health & Sustainable Development Foundation, Taiwan; Sunil Raina, lege, leder ved avdeling for samfunnsmedisin, Dr. R. P. Government Medical College, India, Matthias F. Schneider, professor i fysikk, Universitetet i Dortmund, Tyskland, Bengt Norden, professor i fysikalsk kjemi, Chalmers Tekniske Høyskole, Sverige, Sigurd Bergman, professor i filosofi og teologi, NTNU og Uppsala Universitet, Sverige