Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klart flertall mot flere private selskaper i helse- og omsorgstjenestene, viser ny måling:

Nei til svenske tilstander

OMFAVNER: Mette Nord i Fagforbundet og Audun Lysbakken i SV har flertallet med seg i sin motstand mot flere private aktører i helse-og velferdssektoren. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

NEI: Høyresida ser til Sverige og vil ha økt konkurranse i eldreomsorgen. Det er folk flest imot.

Med løfter om mer valgfrihet jobber regjeringen for å gjøre det enklere for kommersielle aktører å etablere seg i helse- og omsorgstjenestene landet rundt. Det har liten støtte blant folk flest, viser en undersøkelse Sentio har utført for Fagforbundet.

  • 53 prosent svarer nei på spørsmålet om de ønsker flere private selskaper i de offentlig finansierte helse- og velferdstjenestene.
  • 33 prosent svarer ja, mens 15 prosent svarer «vet ikke.»

Vil ikke se til Sverige

Før sommeren vedtok regjeringen med støtte fra Frp å endre helse- og omsorgsloven for å legge til rette for «fritt brukervalg» i eldreomsorgen.

Modellen, som av kritikere i fagbevegelsen og i rødgrønne partier omtales som en «fast track til privatisering», er inspirert av Sverige som har hatt lignende lovverk i ti år.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener undersøkelsen viser at det ikke er noe ønske om å se til Sverige i helse- og omsorgstjenestene.

– Vi må ta faresignalene fra Sverige på alvor. Kommersialisering av eldreomsorgen har ført til en fragmentering av tjenestene som har svekket helsetilbudet til de eldre, og drevet fram en negativ spiral på lønns- og arbeidsvilkår, sier Nord.

Mens Norge har få kommersielle aktører i eldreomsorgen sammenlignet med andre land, er Sverige preget av stor konkurranse. Bare i Stockholm er det mer enn 90 private leverandører innen helse og omsorg.

Nord mener diskusjonen i ytterste konsekvens handler om eldres liv og helse.

– Koronakommisjonen i Sverige har vært tydelige på at fragmenteringen av tilbudet i eldreomsorgen var en av grunnene til at de mislyktes med å stoppe spredning på institusjoner. Det har gått på livet løs, sier hun.

Rødgrønne enig om stopp

På rødgrønn side er det brei enighet om å stanse høyresidas planer om økt konkurranse i eldreomsorgen hvis det blir maktskifte.

– Dette er en rein privatiseringsreform i eldreomsorgen som vi er sterkt imot, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Også hun trekker fram erfaringene fra Sverige som et varsko om hvor vi er på vei.

Selv om de rødgrønne er enige om å stoppe høyresidas konkurranseutsetting, er de uenige om hvor langt man skal gå for å tøyle kommersielle aktører i velferden.

– Venstresida og fagbevegelsen har vunnet folket med vårt budskap om at profittdrevet velferd er ineffektivt og urettferdig. Men, det er ikke nok å ha rett, vi må også få rett, sier Audun Lysbakken, leder i SV.

Han mener venstresida nå har et ansvar for å kvitte seg med profitt i velferden.

– Vinner vi valget, må vi ikke skusle bort mandatet folket gir oss til å rydde opp i velferden. Det er viktig at de andre rødgrønne partiene støtter kravet vårt om et profittforbud i velferden. Det er stor folkelig støtte til at ingen skal tjene seg styrtrike på barnehage, helse eller eldreomsorg. La oss få det gjort, sier Lysbakken.

Også Rødt mener stortingsvalget må bli begynnelsen på slutten for kommersielle krefter i velferdstjenestene.

– Det vil være dypt udemokratisk hvis et nytt flertall ikke gjør velferden profittfri. Vår plan er at det ikke skal være tillatt å drive kommersielt i velferdstjenestene. De kommersielle skal få en tidsfrist på å legge over til ideell drift. Gjør de ikke det, må de selge til kommune, stat eller ideelle aktører, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Høyre viser til valgfrihet

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, advarer mot å lese for mye ut av en spørreundersøkelse.

– For oss handler dette om at de eldre skal få større innflytelse over egen hverdag. Hvis man ikke er fornøyd med tilbudet kommunen gir, bør man ha rett til å velge noe annet, sier Stensland.

«Vi må ta faresignalene fra Sverige på alvor»

METTE NORD, LEDER I FAGFORBUNDET

Han forteller at han selv har måttet ta fri fra jobben på Stortinget for å hjelpe en pleietrengende far, fordi det kommunale tilbudet ikke funket for faren.

– Fagforbundet og de rødgrønne viser til utviklingen i Sverige?

– Selv om vi gir mer valgfrihet, trenger vi ikke gjenta feilene Sverige har gjort. En bedre parallell er brukerstyrt personlig assistent-ordningen, som gir brukere stor kontroll over eget tilbud og hverdag. Hvorfor skal du ikke ha den valgfriheten, bare fordi du er gammel? spør Stensland.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production