Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nåtidsbriller på historien

I Klassekampen 31. juli slår Sindre Mørk og Anders Ekeland fast at de kinesiske og russiske revolusjonene ikke var sosialistiske, men antiføydalistiske og antiimperialistiske omveltninger. Begrunnelsen: Begge revolusjonene fant sted i føydale eller halvføydale land preget av imperialismen, og resultatet av revolusjonene var en smertefull omvei til kapitalisme, ikke sosialisme.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production