Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Siden nedstengingen har det vært få oppdrag for sceneteknikere. Derfor har flere bytta bransje:

Store konserter i fare

SISTE OPPDRAG: Rett før nedstengingen i fjor spilte Cezinando på Sentrum Scene i Oslo. Det var en av de siste konsertene lystekniker Gøran Skår jobbet med før han ble permittert og til slutt sa opp jobben. FOTO: KYRRE LIEN, VG

Siden mars i fjor har hver femte scenetekniker sluttet i jobben.– Hvis Norge hadde gjenåpnet fullstendig i morgen, hadde vi hatt et kjempeproblem, sier leder i Lydteamet i Bodø.

– Da vi i fjor sommer ennå ikke hadde returnert tilbake til jobb, skjønte jeg at dette kunne bli langvarig. Med bolig- og billån og barn i barnehage strakk ikke dagpengene til, forteller Gøran Skår.

I september i fjor sluttet han i jobben som lystekniker hos Trondheim Lyd.

Der hadde Skår vært fast ansatt i et par år og tatt frilansoppdrag for dem fem år før det igjen. Nå har han byttet bransje og startet i et utleiefirma.

Da Norge stengte ned for halvannet år siden, sto det helt stille i sceneteknikkbransjen. Skår var permittert helt fram til han slutta i fjor høst.

Men det var ikke bare det økonomiske som var avgjørende for Skår. Det var vanskelig bare å være hjemme i et halvt år.

Gøran Skår

Han startet i bransjen da han var 17 år. Det beste med jobben har vært det sosiale nettverket han har bygget seg opp i snart 12 år.

– Jeg klarer ikke bare å være hjemme uten jobb. Jeg savnet å ha et sted å gå til hver dag, forteller han.

Savner arbeidstempoet

I en undersøkelse utført på vegne av Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon svarer medlemmene at 19,4 prosent av deres fast ansatte har sluttet siden mars 2020.

En av grunnene til at Skår trivdes så godt som lystekniker, var det høye arbeidstempoet. Da det ble stille i fjor, var det lite som holdt han tilbake.

– Men vil du tilbake til bransjen?

– Man skal aldri si aldri. Når man har barn, er det deilig å ha en jobb med vanlig arbeidstid. Men jeg kunne tenkt meg tilbake seinere, svarer Skår.

– Alle har mista gnisten

Morten Buvik, daglig leder i Lydteamet i Bodø, forteller at de har mista fire sceneteknikere av totalt 13 det siste året.

– Jeg tror alle i bransjen mista gnisten under nedstengingen. Det er vanskelig å være uten arbeid i så lange perioder, sier Buvik.

Han mener regjeringen har vært for dårlig til å skape forutsigbarhet for kulturbransjen under pandemien. Det er de store konsertaktørene som kommer helskinnet gjennom nedstengingen, ikke enkeltpersonene og scenetekniske leverandører som driver med kultur, sier Buvik.

– Og det går jo selvfølgelig utover motivasjonen og engasjementet til folk.

At så mange har forsvunnet fra bransjen, har ennå ikke hatt konsekvenser. Det er fordi man ikke har kunnet avholde store konserter, forteller Buvik.

– Hvis Norge hadde gjenåpnet fullstendig i morgen, hadde hele konsertbransjen hatt et kjempeproblem.

Fryktet ikke økonomien

Trondheim Lyd har siden mars i fjor mistet fem av 38 ansatte. Brage Iversen var fast ansatt hos dem som lystekniker i to år og som frilanser i åtte år, før han slutta tidligere i år. Nå jobber han med GPS-sporing av husdyr i Findmy.

– Det var egentlig aldri planen. Men etter å ha vært permittert så lenge valgte jeg å si opp.

– Frykten var ikke det økonomiske. Det var det å ikke ha noe å gå til hver dag, sier Iversen.

Selv om den nye kontorjobben er mer forutsigbar og behagelig, forteller Iversen at han savner den gamle jobben.

– Jeg jobbet jo med noe jeg virkelig brant for. Jeg likte å jobbe mye og på rare tidspunkter, sier han.

Buvik i Lydteamet i Bodø tror ikke regjeringen har skjønt akkurat hvor avgjørende det har vært at folk i bransjen har mistet motivasjonen.

– Økonomi skal du overleve på, og det er viktig, men ingen begynner i kulturbransjen bare for å overleve. Det er ikke et yrke du velger på grunn av pengene, men ut fra engasjement, sier Buvik.

– Hva kan bli konsekvensen av kompetanseflukten i bransjen?

– Norge har tidligere ligget på et høyt nivå internasjonalt i sceneproduksjon. Jeg tror det vil ta veldig lang tid å bygge opp det igjen, svarer han.

Mener ordningene fungerer

Statssekretær Emma Lind (V) skriver i en e-post at hun forstår uforutsigbarheten mange i kulturlivet har kjent på det siste året. Likevel mener hun at støtteordningene har fungert som de skal.

«Ett av målene med stimuleringsordningen er at det skal være aktivitet i hele verdikjeden rundt et arrangement. Dette gjelder også dem som driver med lyd og lys. Når en enkelt artist får et millionbeløp, er det nettopp med tanke på at alle involverte i hans prosjekt skal ha lønn eller honorar», skriver hun.

– Bransjen frykter at de ikke har nok folk til å dekke behovet når Norge gjenåpnes?

«Kulturlivet var blant de første som stengte ned, de er trolig også blant de siste som kan gjenoppta normal virksomhet. Jeg kan love at regjeringen skal gjøre sitt for å sikre at de overordnede målene for kulturpolitikken nås», skriver Lind.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production