Du kan bla til neste sideBla med piltastene

«Veldig sannsynlig» at en Ap-ledet regjering vil endre Høyres skatteutvalg:

Vil snu opp ned på utvalg

REFORM: Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, forteller at en Ap-ledet regjering vil gjennomgå mandatet, sammensetningen og fristen til Høyre-regjeringens skatteutvalg.

OMFORDELING: Hadia Tajik (Ap) vil sørge for at Høyre-regjeringens skatteutvalg foreslår omfordelende politikk.

I midten av juni oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skal gå gjennom hele skattesystemet.

I pressemeldingen om utvalget uttalte finansminister Jan Tore Sanner (H) at formålet med utvalgets arbeid er å øke produktivitet og konkurransekraft, bidra til grønn omstilling og legge til rette for privat eierskap i norsk næringsliv. Utvalget rapport er varslet i november 2022.

Ap-nestleder Hadia Tajik varsler imidlertid at et regjeringsskifte til høsten med stor sannsynlighet vil innebære endring i både utvalgets mandat og sammensetning.

Hun skulle ønske at omfordeling var en større del av utvalgets opprinnelige oppdrag.

– Sånn som mandatet ser ut nå, har omfordeling veldig liten plass i arbeidet, sier hun.

Tajik varsler at de kan komme til å kaste om på Skatteutvalget.

– Vi kan gjøre endringer som gjør at vi får svar som er framtidsretta og rettferdige nok. Jeg synes ikke mandatet ivaretar det godt nok.

Ingen reell snubletråd

Tajik avviser at utvalget vil by på utfordringer for en eventuell Ap-ledet regjering.

– Dette er et utvalg som kan komme til å foreslå masse borgerlig politikk. Er det en snubletråd for en Ap-ledet regjering?

– Det kan godt være at regjeringen har tenkt at Skatteutvalget skal være en snubletråd, men det er jo ikke det, sier Tajik.

Ap-toppen påpeker at de vil ha anledning til å kaste om på utvalgene akkurat som de ønsker.

– Hvis det blir et regjeringsskifte med en Arbeiderparti-ledet regjering, kan vi gjøre de endringene vi ønsker. Vi kan endre mandatet, vi kan endre sammensetning, og vi kan endre frister, sier hun.

I Skatteutvalgets tilfelle mener Tajik rammene skaper risiko for at forslagene ikke vil være gode nok.

– Så dere kommer til å gjøre endringer i det utvalget dersom dere vinner valget?

– Jeg anser det som veldig sannsynlig at vi vil gjøre endringer som særlig handler om utvalgets arbeid på omfordeling gjennom skattesystemet, sier Tajik.

Det kan i sin tur innebære at utvalget blir supplert med andre medlemmer, forteller Tajik.

– Det kan hende at man da trenger annen type kompetanse i utvalget, mener hun.

Skeptisk til skattekutt

I utvalgets mandat er det fastslått at anbefalingene ikke skal føre til økte skatter. Dersom anbefalingene ikke bidrar til lavere skatter, må de være «provenynøytrale».

En provenynøytral omlegging av skattesystemet er en endring som verken øker eller reduserer skatteinntektene.

«Vi kan gjøre endringer som gjør at vi får svar som er framtidsretta og rettferdige nok»

HADIA TAJIK (AP), NESTLEDER I ARBEIDERPARTIET

En slik begrensning gjør det vanskelig å sørge for at skattepolitikken blir omfordelende nok, påpeker Tajik.

– Et ekte omfordelende skattesystem legger til rette for at de som har høye inntekter og store formuer, eller for den del benytter seg av hull i skattesystemet, opplever at de må skatte mer enn i dag, sier hun.

I likhet med Skatteutvalget kan det hende andre utvalg må belage seg på omveltninger, forteller Tajik.

– Alle utvalg som er satt ned av Høyre-regjeringen kort tid før valget, må regne med at mandat og sammensetning blir gjennomgått av oss, med stor sannsynlighet for at vi kommer til å gjøre endringer, sier hun.

– Godt balansert mandat

Statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet er ikke imponert over Tajiks planer.

«En eventuell ny regjering står selvfølgelig fritt til å gjøre de endringer de selv måtte ønske, men når det gjelder Skatteutvalget framstår det som om Arbeiderpartiet ikke har lest mandatet», skriver han i en e-post til Klassekampen.

Olsen skriver videre at mandatet er «svært godt balansert mot de utfordringene vi vil møte i framtida». Han mener hensynet til omfordeling er godt ivaretatt og skriver at utvalgets mandat ber dem om å «beskrive hvordan skattesystemet bidrar til omfordeling av økonomiske ressurser, og vurdere hvordan dette mest effektivt kan oppnås».

Utvalget har også fått i oppdrag å vurdere hvordan man kan senke skatten på arbeidsinntekter.

Den eneste reelle forskjellen er at Arbeiderpartiet ikke vil gjøre endringer innenfor en provenynøytralt ramme, men i stedet øke skattene for bedrifter og arbeidstakere, hevder Olsen.

«Det er ikke det norske bedrifter og arbeidsfolk trenger. Av erfaring vet vi at løfte om økte skatter er det valgløftet Arbeiderpartiet alltid klarer å gjennomføre», avslutter han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production