Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Når ekspertene vinner makt og demokratiet forvandles til teknokrati, kan legitimitetskriser oppstå.

Når ekspertene regjerer

EKSPERTVELDE: Mens medisinerne kan si noe om hva som skal til for å redde liv, kan de ikke, i kraft av sin profesjon, si noe om hvilke tiltak som er riktige og legitime, skriver Erik O. Eriksen. Her helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet. FOTO: BERIT ROALD, NTB

Om vi ikke visste det fra før, har pandemien vist oss at vi er prisgitt ekspertene. Ekspertene begrunner og rettferdiggjør politiske beslutninger. Men denne makten skaper legitimeringsproblemer.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production