Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Selvforsynt jordbruk

ET ANNET JORDBRUK ER MULIG: Det finnes allerede bønder i Norge som har lagt om til mer bærekraftige måter å drive jordbruk på. FOTO: SIV DOLMEN

I Klassekampen 21. juli skriver Jor Hjulstad Tvedt om jordbruk. Han skriver at det blir dyrere å drive jordbruk på grunn av prisoppgang på NKP-gjødsel og kraftfôr. Dette vil bøndene ha kompensasjon for fra staten. Kjersti Hoff, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er bekymret for at mange flere bruk vil bli nedlagt.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production