Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Framleis vekst er ein forferdeleg tanke – også om han er sirkulær, skriv Torbjørn Selseng og Cato Aall.

Farleg freisting

SIRKULÆR VEKST? Regjeringa si løysning på klimakrisa er framleis økonomisk vekst. Men det er umogleg å løyse både klima- og naturkrisa om den økonomiske veksten skal halde fram, skriv Torbjørn Selseng og Carlo Aall. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sa i NRK P2 23. juni at vi må ha vekst for å nå berekraftsmåla, og vegen, for at veksten skal vere berekraftig, er sirkulærøkonomi. Det skal bryte linken mellom vekst og klima- og miljøproblem. Det er ein fristande tanke. Men kan sirkulærøkonomi eigentleg gjere veksten gangbar?