Du kan bla til neste sideBla med piltastene

På anbud

  • Sommerens største politiske strid føres mellom to advokatselskaper: På den ene sida står forretningsadvokatene i Bahr, som representerer Norwegian. På den andre sida står forretningsadvokatene i Wiersholm, som representerer regjeringen, Næringsdepartementet og dine og mine skattepenger. Dermed er det høyst politiske spørsmålet om hvorvidt Norwegian kunne betale ut totalt 30 millioner kroner i bonus til toppledelsen – etter først å ha blitt reddet fra en sikker konkurs av statens lånegaranti – blitt outsourcet ut av regjeringskontorene og ned til Wiersholms kontorer ved Aker Brygge.
  • Flertallet på Stortinget kjempet for å få sikret en lånegaranti til Norwegian. Den kom med et ufravikelig krav: I Stortingsvedtaket står det at «lån under garantifasiliteten skal ikke benyttes til utbytte og bonusutbetalinger til ledende ansatte». Likevel ser dette kravet ut til å ha fordampet i en prosess der regjeringens utøvende makt er satt ut på anbud. Wiersholm er nemlig ikke de eneste konsulentene som er hentet inn for å bistå næringsminister Iselin Nybø (V): I et skriftlig svar til Stortinget skriver Nybø at meglerhuset Pareto ble hentet inn for å vurdere det såkalte hybridlånet som staten tilbød Norwegian i vinter. Pareto kom fram til at lånet ikke kunne gis med et krav om bonusforbud eller begrensninger på lederlønninger, fordi et slikt krav ikke ville være på «markedsmessige vilkår». Det rådet valgte Nybø å følge, uten at noen på Stortinget ser ut til å ha fått det med seg.
  • Hvorfor stoler ikke næringsministeren på at hennes eget departement kan følge opp regjeringens næringspolitikk? Finnes det ikke lenger kompetente jurister i den norske forvaltningen? Og hvordan er det egentlig mulig å skyve ansvaret for en politisk avgjørelse over på et meglerhus? Opposisjonen slår seg ikke til ro med svarene fra Nybø, og Arbeiderpartiets Terje Aasland krever i Dagens Næringsliv at millionbonusene erklæres ugyldige. Dermed ligger det an til at taksameteret kan gå for fullt på et advokatkontor ved Aker Brygge gjennom hele sommeren.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production