Du kan bla til neste sideBla med piltastene

FNs spesialrapportør for Palestina bønnfaller Norge om å holde Israel til ansvar:

Ber handling følge ord

BLOKKERT UTSIKT: En innbygger i den palestinske landsbyen Naqoura ser utover mot den israelske bosettingen Shavei Shomron på Vestbredden. Nå ber FNs spesialrapportør Norge om å sanksjonere mot den gradvise anneksjonen. FOTO: JAAFAR ASHTIYEH, AFT/NTB

NOK SNAKK: I et brev til norske myndigheter ber FNs spesialrapportør Norge om å sanksjonere Israel. Det er stikk i strid med regjeringens uttalte planer.

– Så vidt meg bekjent representerer dette brevet noe helt nytt. At norske myndigheter blir kontaktet direkte på denne måten har nok ikke skjedd tidligere, sier Kjell Brygfjeld, advokat og initiativtaker bak Forsvar folkeretten.

Brevet han sikter til, ble skrevet av Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Palestina, i juni. I brevet ber Lynk Norge om å ta på seg ansvaret han mener et sete i Sikkerhetsrådet innebærer: «Å være en åpen forsvarer av folkeretten».

Må ansvarliggjøres

Lynk understreker at det nå haster med å ansvarliggjøre Israel for den folkerettsstridige okkupasjonen. Han roser Norge for flere tidligere uttalelser som fordømmer den israelske okkupasjonen, men etterlyser samtidig at ord etterfølges av handling.

«Den enkle sannheten er at okkupasjonen har blitt så sementert og langvarig fordi det internasjonale samfunnet aldri har tvunget Israel til å bære noen betydningsfulle kostnader», skriver han i brevet.

Lynk ber derfor Norge om å følge opp fem konkrete tiltak:

  • Stanse all norsk økonomisk aktivitet og handel med de ulovlige israelske bosettingene.
  • Erkjenne at Israel reelt sett har annektert mye av Vestbredden, og at dette er like ulovlig i henhold til folkeretten som en uttalt anneksjon.
  • Bruke Norges stemme i FNs sikkerhetsråd til å oppfordre medlemsstatene til å ta

praktiske grep for å skille mellom territoriet til staten Israel og territoriene okkupert siden 1967.

  • Sikre at Statens pensjonsfond utland selger sine eierandeler i ethvert selskap som er registrert i FNs database over selskaper med virksomhet i de israelske bosettingene.

Følger opp

På tirsdag skrev initiativet Forsvar folkeretten, Fagforbundet, Palestinakomiteen og Norsk Folkehjelp et eget brev til Utenriksdepartementet, hvor de ber regjeringen følge opp Lynks appell.

– Dette er i tråd med det vi har bedt norske myndigheter om i ei årrekke, sier Kjell Brygfjeld, en av initiativtakerne bak advokatoppropet Forsvar folkeretten. Han mener det er viktig å merke seg hvor tydelig FN nå henvender seg til Norge og ber regjeringen om å lytte.

Fagforbundets leder Mette Nord forteller at forbundet i mai samarbeidet med Norsk Folkehjelp om en gjennomgang av oljefondets portefølje. Ifølge rapporten hadde oljefondet da investeringer i 62 selskaper som enten opererer i okkuperte områder, eller på andre måter støtter opp om okkupasjonen. Til sammen skal det være snakk om investeringer for over 165 milliarder kroner.

Nord er tydelig på at økonomiske sanksjoner er nødvendig.

– Annekteringen er brudd på menneskerettighetene. At vi bidrar med å støtte opp om denne gjennom investeringer blir derfor helt feil. Det må ta slutt. Og da er det økonomiske virkemidler som hjelper, sier hun.

Granavolden-plattformen

Brygfjeld tviler imidlertid på at oppfordringen fra FNs spesialrapportør vil bli fulgt opp. Han peker på Granavold-plattformen, som slår fast at regjeringen skal jobbe for økt handel med Israel og «anser ikke boikott som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten».

– Det viser jo at det ikke er sammenheng i norsk sanksjonspolitikk. Vi har økonomiske sanksjoner mot et titalls andre land, men er ikke villige til å sanksjonere mot noen av de mest langvarige og alvorlige folkerettsbruddene som finnes, sier Brygfjeld.

I brevet til UD reagerer også Lynk på det han mener er et misforhold mellom Norges sanksjoner mot Russland, og den han oppfatter som manglende vilje til å reagere mot okkupasjonen av Vestbredden. I brevet skriver Lynk at «ansvarliggjøring av overtramp har opp igjennom historien hatt to fiender: straffrihet og særbehandling», og at de siste femti åra med okkupasjon har vist dette.

– Det er klart at dette er vanskelig for norske myndigheter. Innholdet i brevet går jo stikk i strid med regjeringens politikk på et viktig område, avslutter Brygfjeld, men håper likevel at regjeringen vil lytte til Lynk.

UD skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere saken, da de er «i prosess med å behandle brevet».

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production