Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Et snevert perspektiv, Hobbelstad?

Du kan ikke studere tidligere århundrers europeiske kunst uten å sette deg inn i gresk mytologi. I vår europeiske kulturhistorie finner vi gjentatte ganger perioder med klassisisme. I 1966 studerte jeg til forberedende prøve i latin. Vi fikk høre at det var nødvendig for den klassiske dannelse.