Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hamilton: Hilde Susan Jægtnes klipper fortellingen om USAs tilblivelse til en alvorlig og leken roman.

En uærbødig historie

I sin fjerde roman, «Jeg grunnla De forente stater», markerer Hilde Susan Jægtnes fra første side at hun befinner seg et helt annet sted enn på den norske samtidsromanens hovedscene, der middelklassefamiliens problemer med å leve sammen som kjent har dominert det siste tiåret, minst. Under bildet av en amerikansk tidollarseddel gjengis en replikkveksling fra den amerikanske tv-serien «The Wire». To doplangere diskuterer om mannen på seddelen var amerikansk president eller ikke. «Hamilton? He ain’t no president,» sier Wallace. «I guess you crazy. Ain’t no ugly-ass white man get his face on no legal mother-fucking tender ‘cept he president,» svarer d’Angelo.