Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Risiko for zoonotiske sykdommer henger nøye sammen med raseringen av vill natur verden over.

Avskogingspandemien

Innsatsen for å få verden ut av pandemien har avdekket svakheter ved internasjonalt samarbeid knyttet til sårbare helsesystemer, skjevheten i fordeling av vaksiner og makta til farmasøytiske selskaper. Å få bukt med årsakene til pandemier vil imidlertid kreve endringer i flere sektorer enn helsesektoren. De grunnleggende årsakene til at zoonotiske pandemier finner sted i første omgang, har fått forsvinnende lite oppmerksomhet både i media og fra politisk hold. Ingenting ser ut til å gjøres for å stoppe nye pandemier fra å skje.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production