Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kan produksjon av insektlarver løse fôrkrisen?

Norsk landbrukog fiskeoppdrett er begge helt avhengige av importerte fôrråvarer. For eksempel bruker norsk fôrindustri mer enn en million tonn soya per år, det meste importert fra Brasil. Norsk mat er derfor ikke så «norsk» som vi gjerne tror, men i stor grad produsert på importerte råvarer.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production