Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ja til tydeligere roller for Kulturrådet

Den frie kunsten og kulturen er bærebjelker i det norske demokratiet. Derfor er vi glade for at kunstens og kulturens kår nå er utgangspunkt for en debatt i Stortinget. SV har foreslått å utrede en deling av Kulturrådet i to, der man skiller de såkalte direktoratsfunksjonene fra de klassiske armlengdesoppgavene. Forslaget inkluderer også en styrking av Norsk kulturfond og en gjennomgang av andre deler av kulturforvaltningen.