Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Borer: Gulliksens bøker framstår som noen samtidas viktigste undersøkelser av menns muligheter og umuligheter.

Mannens opphav

ÅPEN: Geir Gulliksen tvinger leseren til å tenke selv. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Et av Geir Gulliksens mest formfullendte essays om å være mann, med et uttrykt ønske «om å gripe etter det kvinnelige», er ‘Se min kjole’, publisert i Samtiden i 2010. Teksten ble en del av essaysamlingen «Kan vi gjøre det igjen» (2013). På nesten åtte hundre sider dokumenterte boka Gulliksens bredde, og hans store betydning for skandinavisk litteratur. «Hvis jeg var mann» er i omfang en mer beskjeden samling nye essays og redigerte versjoner av tidligere trykte artikler. Tekstene formulerer fortsatt en trangboddhet i ordet «mann», samt en skrivende manns kortpustethet i møte med verden og språket etter kvinnefrigjøringen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production