Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rettshjelp på rødlista

Tidligere i år havnet rettshjelpen i Norge på norsk rødliste for utrydningstruede arter. Frem til 2019 var tilskuddene til rettshjelpstiltakene i Norge øremerket i statsbudsjettet. I 2020 ble denne ordningen endret. Nå settes det av en samlet bevilgning i statsbudsjettet som tiltakene må konkurrere om etter søknad. For Jussformidlingen og andre tilsvarende, etablerte, rettshjelpstiltak har dette medført et kutt på åtte prosent sammenlignet med fjorårets støtte. For Jussformidlingen innebærer dette kroner 320.000 mindre i midler for å avhjelpe en allerede begrenset adgang til rettshjelp i samfunnet. Noe må skje. Og det må skje nå.