Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ei reise

Frå ei høgde i landskapet utanfor Jerusalem kan me sjå over til eit nabolag. På høgda vår er det planta eit israelsk flagg. På den andre sida er det eit palestinsk nabolag. Ein lokal aktivist peiker på eit område framfor beina våre. Det var akkurat her han sat i ein tanks nokre år tidlegare. Frå høgda skaut han over til nabolaget, utan tanke for kor og kven han trefte. Fyrst seinare begynte han å tenka på det. Og då kunne han ikkje slutta.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production