Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stortingspresidenten vil ikke si om hun ble presset av regjeringen til å begrense innsyn:

Snudde etter internmøte

VEDTAK: Stortingspresident Tone W. Trøen (H) bekrefter at uttalelsen fra presidentskapet kom som følge av et vedtak i Høyres stortingsgruppe. FOTO: FARTEIN RUDJORD Fartein Rudjord

INNSYN: Stortingets presidentskap trosset en opprinnelig tverrpolitisk enighet om å gi Sivilombudet innsyn i regjeringsnotater. Årsaken var et internt Høyre-vedtak.

En av Stortingets viktigste oppgaver er kontroll av regjeringen. Sivilombudet er et sentralt kontrollorgan som er oppnevnt for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.