Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bidens metode

Biden-administrasjonen er over hundre dagar gammal, og ein kan sjå konturane av ein metode. I fleire sakar har ein sett administrasjonen kome med framlegg som uttrekkjing frå Jemen, at ein støtter ein mindre fiendtleg line mot fagforeiningar, eller at ein stiller seg bak mellombels svekking av patentvernet for Covid-vaksinar.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production