Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stortinget bestemmer, ikkje juristane

Eg vil takke Trond Nordby for å føre debatten inn i eit meir konstruktivt spor. Vel og merke må eg minne om at utvalsrapportar svarar på eit mandat og må vurderast på dette grunnlaget. Harberg-utvalet hadde ikkje mandat til å gå inn i Nav-skandalen.