Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Berg bonden!

Skiftende regjeringer har de siste tiårene kvestet den norske bondestanden, og særlig var mannefallet stort etter gigantomanien til de to landbruksministrene fra Fremskrittspartiet. Basert på billigimport av kraftfôr, kannibalisme og fabrikkfjøs skulle lønnsomheten økes. Det er imidlertid disse brukene som i dag sliter med den største gjeldsbelastningen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production